Opis trasy

KOŚCIAŃSKI TRÓJKĄT ROWEROWY
TRASA ROWEROWA NR 1


Kościański Trójkąt Rowerowy jest główną trasą rowerową powiatu kościańskiego. Łączy on cztery miasta powiatu - wszystkie siedziby urzędów gminnych. Trasa nr 1 jest bezpośrednio powiązana z kolejnymi dziewięcioma trasami rowerowymi. Prowadzi przez wiele cennych miejsc powiatu oraz przez bardzo różnorodne krajobrazy Ziemi Kościańskiej. Trasa Kościańskiego Trójkąta Rowerowego umożliwia dojazd do stacji linii kolejowej Poznań – Wrocław poprzez miejscowości Kościan i Czempiń oraz łączy się z drogą krajową nr 5 biegnącą obok Kościana.
Kościański Trójkąt Rowerowy jest najważniejszą trasą rowerową na terenie powiatu kościańskiego. Trasa liczy łącznie 74,60 km.
 
Kościan (Rynek), km 0,0
Wycieczkę rozpoczynamy z Kościana, który jest głównym węzłem tras rowerowych.  Trasa prowadzi przez Kościan z Rynku ulicami o nawierzchni bitumicznej: Szczepanowskiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego.  Przy budynku marketu na ul. Piłsudskiego oraz przy zbiegu ulic Mostowej i Piłsudskiego następuje skrzyżowanie trasy rowerowej nr 1 z trasami nr 2 i 3. Dalej jedziemy ul. Poznańską - ścieżką o nawierzchni z kostki betonowej, następnie Czempińską, do wsi Pianowo, po drodze gruntowej. Od Pianowa przez wieś Nowe Oborzyska trasa prowadzi po wiejskiej drodze asfaltowo – gruntowej.
Dojazd turysty do Kościana wraz z rowerem  jest możliwy drogą kolejową z Leszna (27 km) lub z Poznania (42 km). Z dworca kolejowego w Kościanie kierujemy się na Rynek, który jest głównym węzłem tras rowerowych.
 
Stare Oborzyska, km 5,0
Następny odcinek trasy nr 1 biegnie od Starych Oborzysk do Czempinia.
Wjeżdżamy do Starych Oborzysk. Część  trasy  od  przejazdu  kolejowego w Starych Oborzyskach do drogi Czempiń – Racot przebiega drogą gruntową leśną, o długości ok. 2,3 km. Od  drogi Czempiń - Racot do ul. Kolejowej w Czempiniu trasa biegnie  drogą  bitumiczną  o   małym  natężeniu  ruchu samochodowego o długości ok. 2,7 km.
 
Czempiń - dworzec kolejowy, km 10,0
Następną miejscowością na trasie jest Czempiń. Punktem węzłowym szlaków rowerowych jest rejon dworca kolejowego i Urzędu Gminy Czempiń. Wjeżdżamy do miasta ul. Kolejową.
Dojeżdżamy do przejazdu kolejowego pociągów relacji Wrocław - Poznań w Czempiniu, gdzie następuje skrzyżowanie łącznikowej trasy rowerowej nr 7, biegnącej drogą wojewódzką nr 311 od Jarogniewic, z trasą nr 1 przy ulicach Kolejowej i 24. Stycznia. Dalej skręcamy w ul.  24. Stycznia i jedziemy ul. Kościelną, następnie przez most na kanale Olszynce i wjeżdżamy na ul. Świerczewskiego.  Z ul. Świerczewskiego skręcamy w prawo w ul. Borówko Stare i wyjeżdżamy z miasta.
Przejazd przez Czempiń przebiega ulicami: Kolejową, 24 Stycznia, ul. Borówko Stare drogą do Kopaszewa. Długość odcinka miejskiego trasy rowerowej to ok. 2,0 km.
Odcinek trasy Czempiń - Stary Gołębin przebiega drogą bitumiczną o małym natężeniu ruchu samochodowego długości ok. 8,5 km.
 
Borowo, km 14,5
Wyjeżdżamy z Czempinia i kierujemy się w stronę Borowa, jadąc do Kopaszewa drogą bitumiczną Czempiń – Turew.

Gorzyczki, km 17,0
Na rozwidleniu dróg w Borowie jedziemy dalej w kierunku Gorzyczek. W Gorzyczkach na skrzyżowaniu dróg jedziemy prosto do Starego Gołębina.
 
Stary Gołębin (kościół), km 20,5
Trasa rowerowa skręca w prawo i prowadzi przez wieś w stronę drewnianego kościoła i leżącego naprzeciwko niego parku.
W Starym Gołębinie przy skrzyżowaniu z drogą Kościan - Śrem znajduje się miejsce odpoczynkowe dla rowerzystów.
Trasa rowerowa od kościoła w Starym Gołębinie prowadzi aleją parkową prostopadłą do drogi, a następnie skręca w lewo w stronę figury Najświętszego Serca Jezusowego i łączy się z drogą gruntową prowadzącą wzdłuż wschodniej granicy parku. Za południową granicą parku trasa rowerowa skręca w lewo i prowadzi ładną aleją o dobrej nawierzchni gruntowej do skrzyżowania naszej trasy z drogą Czempiń - Turew. Po około 150 m, na zakręcie drogi głównej, trasa rowerowa przechodzi na drogę gruntową. Na skrzyżowaniu z drogą Spytkówki - Turew, którą prowadzi trasa rowerowa nr 3, trasa rowerowa nr 1 skręca w lewo i jest prowadzona dalej ładną drogą o nawierzchni gruntowej do drogi asfaltowej z Kopaszewa do Turwi. Dalej skręcamy w lewo, a po około 400 m w prawo do Turwi.
 
Turew (skrzyżowanie z Traktem Chłapowskiego), km 26,1
Najsłynniejszym mieszkańcem pałacu w Turwi był gen. Dezydery Chłapowski  adiutant cesarza Napoleona, dowódca w Powstaniu Listopadowym, „pionier idei kształtowania krajobrazu rolniczego” (cytat z kamienia poświęconego Dezyderemu Chłapowskiemu przy pałacu w Turwi). W pałacu mieści się obecnie Stacja Badawcza Zakładu Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN. W Turwi skręcamy w ul. Parkową i jedziemy w stronę Rogaczewa Małego wzdłuż pasów wiatrochronnych Chłapowskiego.
Z Turwi trasa rowerowa nr 1 prowadzi Traktem Chłapowskiego, a trasa rowerowa nr 3 prowadzona jest w stronę Rąbinia. Odcinek Turew - Kopaszewo (Trakt Chłapowskiego) posiada nawierzchnię gruntową. W okolicach Rogaczewa fragment Traktu Chłapowskiego – ok. 300 m, posiada nawierzchnię asfaltową. Wzdłuż Traktu Chłapowskiego, przy Turwi, odtwarzane są zadrzewienia, które uzupełnią ponad stuletnie zadrzewienia z robinii, dębu  szypułkowego i  modrzewia.
Przy trakcie Chłapowskiego znajdują się tablice informacyjne o ścieżce ekologiczno-dydaktycznej oraz dwie stacje Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej. W rejonie kapliczki drogi krzyżowej (stacja III, XII) następuje zejście tras nr 3 i 4. Przed Kopaszewem trasa rowerowa przecina drogę wojewódzką nr 308.
 
Kopaszewo, km 31,4
Przy kapliczce drogi krzyżowej, znajduje się węzeł tras rowerowych nr 1, 3, 4. Droga Kopaszewo - Krzywiń, stanowiąca przedłużenie Traktu Chłapowskiego, posiada nawierzchnię gruntową i jest jedną z najbardziej malowniczych tras turystycznych powiatu kościańskiego. W Kopaszewie nieopodal drogi wojewódzkiej nr 308 przy skrzyżowaniu tras nr 3 i 4 znajduje się miejsce odpoczynkowe.
 
Krzywiń (granica miasta) km 36,0
W Krzywiniu trasa rowerowa dochodzi do ulicy Kościańskiej - drogi 432, tuż obok miejskiego kąpieliska. W odległości 100 m od trasy w kierunku Gryżyny znajduje się zabytkowy wiatrak z zagospodarowanym otoczeniem, gdzie można odpocząć.
W Krzywiniu krzyżują się trasy rowerowe nr 1, 2 i nr 3. Wszystkie trzy trasy rowerowe spina  Krzywiński Ring Rowerowy, który jest wyznaczony ulicami: Zieloną, Kościelną, Nawrockiego, Rynek, Powstańca Lewandowskiego, Strzelecką, Kasztelańską, Chłapowskiego, Rondo Jana Pawła II, Kilińskiego i Kościańską. Długość całego ringu wynosi 1,6 km. Trasa rowerowa nr 1 w Krzywiniu prowadzi dalej od ul. Kościańskiej ulicami: Zieloną, Kościelną, Rynek. Ulicą Leszczyńską wyjeżdżamy z Krzywinia.
 
Krzywiń (Rynek) km  36.6
Na Rynku  krzyżują się trasy rowerowe nr 1 i nr 3. Z Krzywinia trasa rowerowa prowadzi dalej ul. Leszczyńską do Czerwonej Wsi. Ulicą Leszczyńską trasa prowadzi po nawierzchni z kostki betonowej, dalej jezdnią przez trzy mosty znajdujące się nad kanałami Obry.
Na pierwszym skrzyżowaniu, za mostami, trasa skręca w prawo i prowadzi dalej do lasu w kierunku Czerwonej  Wsi.
 
Czerwona Wieś, skrzyżowanie z drogą do Kuszkowa, km 39,6
Przecinamy drogę do Kuszkowa. W tym miejscu trasa rowerowa nr 1 rozchodzi się z trasą nr 2 prowadzącą dalej do Jurkowa.  Za skrzyżowaniem jedziemy dalej w kierunku Czerwonej Wsi. Trasa wiedzie równolegle wzdłuż lasu, dociera do figury Matki Boskiej, przy której znajduje się głaz narzutowy z tablicą upamiętniającą Niemca Friedricha Wittiga – przyjaciela Polaków. Następnie trasa skręca w lewo i po około 300 m przecina tor dawnej kolejki wąskotorowej.

Czerwona Wieś (przecięcie przebiegu dawnej linii kolejki wąskotorowej), km 41,0
Trasa rowerowa z Czerwonej Wsi prowadzi po śladzie dawnej trasy kolejki wąskotorowej w stronę zachodnią. Początkowy odcinek o długości około 0,5 km jest wykonany z kruszywa łamanego. Dalszy odcinek do wsi Zgliniec prowadzi po drodze gruntowej.

Zgliniec, km 45,5
W Zglińcu przed groblą Zbiornika Wonieść następuje połączenie trasy nr 1 z trasą rowerową nr 5. Droga w prawo prowadzi do Dębca Nowego. My jedziemy dalej prosto w kierunku Jezierzyc.

Jezierzyce, km 48,2
Na rozwidleniu tras nr 1 i nr 5 w Jezierzycach ustawiono  drogowskazowy słup granitowy. Początkowo trasa biegnie drogą gruntową wzmocnioną żużlem, dalej jako odcinek drogą brukową, posiadającą pobocza gruntowe pozwalające na sprawny przejazd rowerem.
 
Zygmuntowo, km 49,7
Przez Zygmuntowo trasa o długości 8,2 km przebiega drogą asfaltową o małym natężeniu ruchu samochodowego.  W miejscowości Karmin przy skrzyżowaniu z drogą do Wonieścia trasa prowadzi w kierunku Spławia. Od Spławia kierujemy się w stronę Starego Bojanowa.

Stare Bojanowo (dworzec kolejowy), km 57,9
Punktem węzłowym dla rowerzystów jest dworzec kolejowy w Starym Bojanowie. Za przejazdem kolejowym w Starym Bojanowie jedziemy w kierunku Bruszczewa. Od Starego Bojanowa w kierunku Śmigla przez Bruszczewo trasa biegnie nową drogą rowerową z kruszywa łamanego. Długość odcinka łącznikowego, prowadzonego drogą asfaltową wynosi  ok. 1,1 km.

Bruszczewo, km 58,75
Trasę biegnącą przez Bruszczewo można nazwać „archeologiczną trasą rowerową” ponieważ przecina dolinę Samicy, w okolicach której zachowały się pozostałości osady z epoki brązu. Obszar Bruszczewa jest niezwykle cennym terenem wykopalisk archeologicznych obejmujących zespoły osadnicze na przestrzeni około trzech tysięcy lat od epoki brązu do wczesnego średniowiecza. Od Bruszczewa jedziemy do Śmigla.
 
Śmigiel, kościół św. Wita, km 64,7  
Wjeżdżamy do Śmigla. Przy skrzyżowaniu ulic A. Dudycza, Południowej i Ogrodowej znajduje się początek trasy rowerowej nr 7, skąd dojedziemy do stacji kolejki wąskotorowej. Trasa rowerowa nr 1 prowadzi dalej ul. Bruszczewską, św. Wita, Lipową, Glinkową kierunku w kierunku Koszanowa i Przysieki Polskiej. Przed dalszą podróżą warto na chwilę zatrzymać się w Śmiglu.

Śmigielska Trasa Rowerowa
Trasa rowerowa przebiega trochę z boku w stosunku do centrum miasta. Wynika to ze znacznego obciążenia głównych ulic ruchem samochodowym. Atrakcje Śmigla ujęte są w Śmigielskiej Trasie Rowerowej, która prowadzi ulicami: św. Wita, Lipową, Placem Rozstrzelanych, Kościuszki, drogą przez park przy kościele farnym do wiatraków, a następnie ulicami: Północną, Kościuszki, Skarżyńskiego, potem przez targowisko, dalej ulicami: Matejki i Mickiewicza do ul. Ogrodowej.

Bruszczewo (skrzyżowanie dróg), km 67,6
Wyjeżdżając ze Śmigla, kierujemy się w stronę Koszanowa. Należy uważnie przekraczać bardzo ruchliwą drogę krajową nr 5. Drogą z kruszywa dojeżdżamy do drogi Bruszczewo – Widziszewo, po czym skręcamy w lewo  i drogą bitumiczną zmierzamy w kierunku Przysieki Polskiej.

Przysieka Polska, skrzyżowanie z drogą w stronę Czacza, km 70,6
W Przysiece Polskiej przy skrzyżowaniu z drogą w stronę Czacza znajduje się zabytkowy krzyż z 1888 roku opleciony winoroślą. Tutaj następuje połączenie trasy rowerowej nr 1 z trasą rowerową nr 8. Odcinek trasy rowerowej od zabytkowego krzyża do Widziszewa (przejazd przez tory kolejowe, skrzyżowanie z drogą do Wonieścia) wiedzie drogą asfaltową o stosunkowo małym natężeniu ruchu samochodowego o długości 1,5km.

Widziszewo, km 72,1
W Widziszewie następuje skrzyżowanie z drogą do Wonieścia i połączenie trasy rowerowej nr 1 z trasą rowerową nr 6. Droga asfaltowa z Widziszewa do Kościana jest aleją obsadzoną jabłoniami. Z Widziszewa trasa prowadzi w kierunku Kościana.

Kościan, km 74,6
Wjeżdżamy do miasta. Przejazd przez Kościan następuje ulicami: Nacławska, Rondo „Solidarności”, Kościuszki, Wrocławska, Kościelna. Od Ronda „Solidarności” rozpoczyna się trasa rowerowa nr 9.  Koniec drogi rowerowej nr 1  Kościańskiego Trójkąta Rowerowego zlokalizowany jest na Rynku w Kościanie.