Opis trasy

OŚ TRÓJKĄTA Z KOŚCIANA DO KRZYWINIA
TRASA ROWEROWA NR 2

Osią Kościańskiego Trójkąta Rowerowego jest trasa rowerowa Kościan  Krzywiń o dł. 22,80 km, która dzieli duży trójkąt rowerowy na dwa mniejsze trójkąty o zbliżonej długości obwodu. Trasy rowerowe 1 i 2 zapewniają możliwie najkrótsze połączenia rowerowe między wszystkimi miastami powiatu kościańskiego, a zarazem między wszystkimi siedzibami urzędów gminnych.
 
Kościan (Rynek), km  0,0
Odcinek trasy Kościan -  Racot prowadzi z Rynku ulicami: Szczepanowskiego, J. Piłsudskiego, następnie drogą gruntową  wzdłuż kanału Obry, Łąkową i dalej ulicami na terenie Kurzej Góry: ul. Długą o  nawierzchni  bitumicznej  i  ul. Leśną z płyt betonowych. Na ulicy Łąkowej w Kościanie następuje rozdzielenie trasy rowerowej nr 2 z trasą rowerową nr 3 prowadzącą w kierunku Turwi. Z ulicy Leśnej skręcamy w prawo. Trasa rowerowa nr 2 prowadzona jest dalej prosto przez las, po czym skręcamy w lewo i jedziemy skrajem lasu po lewej stronie do drogi wojewódzkiej nr 308. Potem skręcamy w prawo na ścieżkę rowerową prowadzącą równolegle do drogi nr 308. Od tego miejsca aż do Racotu trasa rowerowa prowadzi nową drogą rowerową wybudowaną wzdłuż drogi nr 308, ale poza jej obszarem. Jest to bardzo ładna i bezpieczna żwirowa droga rowerowa.
 
Racot, km 6,5
W Racocie po lewej stronie mijamy stadninę koni z pałacem Jabłonowskich – rezydencją Prezydenta Polski w okresie II Rzeczypospolitej i dojeżdżamy do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 308 z drogą Czempiń – Gryżyna. Skręcamy w prawo jadąc w kierunku Gryżyny. Odcinek trasy Racot – Gryżyna biegnie obok drogi bitumicznej o niedużym natężeniu ruchu samochodowego, długości 3,5km po ścieżce rowerowej. Przy wjeździe do lasu w kierunku Gryżyny, przed budynkiem suszarni, znajduje się miejsce odpoczynkowe. Następne znajduje się przy drodze leśnej do Katarzynina, przy zakręcie w prawo w kierunku Gryżyny.
 
Gryżyna, km 10,0
W Gryżynie następuje połączenie z trasą rowerową nr 6. Od Gryżyny do Jurkowa trasa rowerowa prowadzi drogą bitumiczną o niedużym natężeniu ruchu samochodowego.
 
Osiek, km 13,2
Przejeżdżamy przez  Osiek, który był  miejscem odwiedzanym przez Adama Mickiewicza podczas jego podróży po Wielkopolsce w latach 1831-1832.
 
Januszewo, km 14,7
W Januszewie następuje rozłączenie trasy rowerowej nr 2  z trasą rowerową nr 3.

Jurkowo, km 16,2
Z  Januszewa jedziemy dalej prosto w kierunku Jurkowa – dawnej siedziby rodu Morawskich.

Jurkowo (skrzyżowanie z drogą do Kuszkowa), km 17,0
Odcinek od Jurkowa (skrzyżowanie z drogą do Kuszkowa) przez Kuszkowo, do skrzyżowania z drogą asfaltową prowadzi drogą gruntową, fragmentem wzmocnionej elementami betonowymi o długości 3,2 km.

Czerwona Wieś (skrzyżowanie z drogą do nr 432), km 20,9

Od Czerwonej Wsi do Krzywinia trasa rowerowa nr 2 pokrywa się z przebiegiem trasy rowerowej nr 1. Dalej jedziemy w kierunku Krzywinia.

Krzywiń,  km 22,8
Koniec trasy rowerowej nr 2 ma miejsce na rynku w Krzywiniu.