Opis trasy

DROGI MICKIEWICZOWSKIE
TRASA ROWEROWA NR 3


Adam Mickiewicz przybył na Ziemię Kościańską w sierpniu 1831 roku. Zatrzymał się wówczas w Kopaszewie. Później odwiedzał również Choryń i Osiek, był też zapewne w Gryżynie, Turwi, Racocie i Lubiniu. Według wielu przypuszczeń idea „Pana Tadeusza” rodziła się między innymi wśród dworów i pól kościańskich. Inspirujące były też niektóre wydarzenia, jak przyjęcie w Turwi wydane dla żołnierzy Pułku Szwoleżerów Gwardii Napoleona, które było zapewne pierwowzorem dla uczty w Soplicowie. Niezmiernie ciekawym uzupełnieniem autentycznych miejsc mickiewiczowskich jest filmowy folwark Soplicowo zbudowany w Cichowie.
Trasa rowerowa nr 3 liczy 82,47 km i wiedzie drogami, które Mickiewicz przebywał, przez miejsca, które odwiedzał i krajobrazy, które oglądał. Trzeba jednak przyznać, że część krajobrazów po 1832 roku została zmieniona w wyniku melioracji Obry i zadrzewień prowadzonych przez gen. Chłapowskiego i jego następców.
 
Kościan (Rynek), km 0,0
Przebieg trasy rowerowej z Rynku wiedzie ulicami: Szczepanowskiego, J. Piłsudskiego, drogą wzdłuż kanału Obry, Łąkową (na tym odcinku przebieg trasy rowerowej nr 3 pokrywa się z trasą rowerową nr 2), dalej trasa skręca w lewo w ul. Północną, a potem w prawo w ul. Gen. D. Chłapowskiego na wydzieloną drogę rowerową.
 
Trasa z Kościana przez Nowy Lubosz do Turwi.
Odcinek Kościan - ul. Gen. D. Chłapowskiego  - Nowy Lubosz - ul. Kościańska, prowadzi  asfaltową drogą rowerową prowadzącą wzdłuż jezdni, po jej północnej stronie, dochodząca do Nowego Lubosza. Przejazd przez Nowy i Stary Lubosz do skrzyżowania z drogą Racot – Czempiń następuje drogą bitumiczną o średnim natężeniu ruchu samochodowego.
Od skrzyżowania ul. Północnej z ul. Gen. D. Chłapowskiego do wsi Nowy Lubosz trasa przebiega prosto do ul. Kościańskiej w Nowym Luboszu do jej końca po wydzielonej ścieżce rowerowej o nawierzchni bitumicznej (położonej wzdłuż drogi powiatowej), następnie po nawierzchni bitumicznej przedmiotowych dróg powiatowych przez miejscowości  Racot, Darnowo, Wyskoć Mała i Wyskoć do Turwi.
Od Racotu jadąc w kierunku Darnowa oraz w okolicach Wyskoci można obejrzeć nasadzenia zadrzewień śródpolnych zrealizowane przez Powiat Kościański w 2010 r. W Wyskoci skręcamy z drogi bitumicznej w lewo i drogą gruntową jedziemy do Turwi.
Przez Turew szlaki rowerowe nr 1 i 3 prowadzą wspólnie.

Turew (skrzyżowanie z trasą nr 1, która skręca w prawo), km 13,6

Odcinek trasy Turew – Rąbiń. Trasa rowerowa do Rąbinia prowadzi obustronnie zadrzewioną drogą bitumiczną o małym natężeniu ruchu. Przejazd przez Rąbiń - drogami asfaltowymi do kościoła.
 
Rąbiń (kościół), km 17,6
Odcinek trasy Rąbiń – Dalewo – Mościszki – Cichowo prowadzi głównie drogami gruntowymi, za wyjątkiem odcinków przechodzących przez miejscowości po nawierzchni bitumicznej.
 
Przy kościele w Rąbiniu trasa rowerowa nr 3 dojeżdża do trasy nr 4: Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej. W Rąbiniu kierujemy się na Dalewo.
 
Dalewo, km 21,6
W Dalewie trasa rowerowa prowadzona jest drogami asfaltowymi. Z Dalewa do Mościszek prowadzi droga gruntowa.
 
Mościszki, km 25,1
W Mościszkach trasa rowerowa prowadzi nowo zbudowaną drogą o nawierzchni asfaltowej. Z Mościszek do Cichowa prowadzi droga gruntowa. Skrzyżowanie dróg przed Cichowem to węzeł szlaków pieszych i rowerowych. Zanim jednak wyruszymy dalej, warto zatrzymać się na chwilę w Cichowie.
 
Cichowska Pętla Rowerowa
Cichowska Pętla Rowerowa o długości 2,2 km obejmuje wszystkie najważniejsze atrakcje Cichowa: skansen filmowy „Soplicowo”, kolejkę parkową, pałac Bukowieckich, plażę „Zacisze”, plażę główną z amfiteatrem, przystanią stateczku spacerowego „Telimena”, wypożyczalnią sprzętu pływającego i restauracją z ogródkiem nad jeziorem. Przy trasie w jej pobliżu znajdują się gospodarstwa agroturystyczne, miejsca noclegowe i pole biwakowe.
 
Cichowo, km 28,1
Dojeżdżamy do drogi Cichowo – Bieżyń, po czym skręcamy w prawo, kierując się w stronę Bieżynia. Z Cichowa do Lubinia przez Bieżyń trasa rowerowa prowadzi ścieżką z kruszywa łamanego o długości 6,58 km, zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie dróg powiatowych. W Bieżyniu trasa rowerowa prowadzona jest nowymi drogami pieszo-rowerowymi o długości 0,9 km do stacji Krzywińskiej Kolei Drezynowej.
 
Bieżyń (stacja kolei drezynowej), km 31,9
Z Bieżynia do Lubina prowadzi nowa droga rowerowa z kruszywa łamanego. W Lubiniu trasa rowerowa prowadzi szosą do skrzyżowania przy kościele św. Leonarda.

Lubiń, km 35,1

W Lubiniu przejeżdżamy prosto przez skrzyżowanie z drogą w kierunku Krzywinia i jedziemy do  Żelazna. Przy wyjeździe z Lubinia drogowskaz pokazuje kierunek do źródełka św. Bernarda. Jest również możliwość przejechania przez centrum wsi obok kościoła pw. św. Leonarda i schroniska młodzieżowego ciągiem pieszo – rowerowym z kostki betonowej.

Żelazno, km 39,1

W Żelaźnie nad jeziorem, obok parkingu znajduje się miejsce odpoczynkowe.

Wieszkowo, km  42,1
W Wieszkowie zachował się słup dawnego drogowskazu. W zachodniej części wsi, na wzgórzu, znajdują się trzy nieczynne betonowe zbiorniki rolnicze z czasów II wojny światowej. Wzgórze w Wieszkowie jest doskonałą platformą widokową do podziwiania krajobrazu doliny Obry.

Krzywiń (Rynek), km 46,2
Od Krzywinia na odcinku Krzywiń - Kopaszewo przebieg trasy rowerowej nr 3 pokrywa się z przebiegiem trasy rowerowej nr 1.

Kopaszewo, km 52,4
W rejonie Kopaszewa w kierunku wsi Wławie oraz wzdłuż dalszego odcinka trasy nr 3 prowadzącego w kierunku Choryni przez wieś Granecznik można oglądać kolejne nasadzenia śródpolne drzew i krzewów zrealizowane przez Powiat Kościański. W Kopaszewie nieopodal drogi wojewódzkiej nr 308 przy skrzyżowaniu tras rowerowych nr 3 i nr 4 można zatrzymać się w miejscu odpoczynkowym.
Przez Kopaszewo trasa prowadzi drogą gruntową i asfaltową. Odcinek Kopaszewo-Choryń poprowadzony jest drogą gruntową utwardzoną tłuczniem.
 
Choryń, km 58,0
W Choryni trasa rowerowa przecina drogę 308, prowadząc w stronę zabudowań dworskich i dalej powraca do skrzyżowania  z drogą  wojewódzką nr 308. Dalej jedziemy w kierunku Wławia. Odcinek trasy Choryń – Wławie – Januszewo prowadzi drogą bitumiczną o małym natężeniu ruchu samochodowego. We Wławiu przekraczamy kanał Obry i jedziemy do Januszewa.

Januszewo, km 63,7
W Januszewie następuje połączenie z trasą nr 2. Na odcinku Januszewo - Osiek - Gryżyna - Racot  Kościan trasy rowerowe nr 3 i 2 biegną wspólnie.

Osiek, km 68,0 km
Pałac w Osieku odwiedzał Adam Mickiewicz. Z Osieka kierujemy się na Gryżynę, a następnie wjeżdżamy do  Racotu i na skrzyżowaniu skręcamy w lewo jadąc żwirową ścieżką rowerową do Kościana. Mijamy Rów Racocki i zbliżamy się do skraju lasu. Tutaj mamy do wyboru dwa warianty dalszej drogi. Możemy skręcić w lewo i jechać skrajem lasu znajdującego się po prawej stronie. Dalej skręcamy w prawo i jedziemy prosto przez las do ul. Leśnej w Kurzej Górze. Skręcamy w lewo w ul. Leśną  z płyt betonowych, a następnie w prawo i ul. Długą po nawierzchni bitumicznej dojeżdżamy do końca Kurzej Góry. Można również wybrać drugi wariant jazdy z Racotu do Kościana. Mijamy Rów Racocki i jedziemy nową żwirową drogą rowerową wybudowaną wzdłuż drogi nr 308, ale poza jej obszarem. Dojeżdżamy do granic Kościana i wjeżdżamy do miasta ul. Gostyńską, która prowadzi nas do skrzyżowania z ul. Łąkową w Kościanie i Długą w Kurzej Górze. Potem skręcamy w lewo w ul. Łąkową na wprost wyjazdu z Kurzej Góry.
 
Kościan (Rynek), km 82,47
Wyjeżdżając z Kurzej Góry skręcamy w lewo i zjeżdżamy lekkim łukiem w prawo w dół, wzdłuż wysokiego opłotowania ulicą Łąkową w Kościanie. Przejeżdżamy koło hurtowni materiałów budowlanych po lewej stronie. Skręcamy w lewo. Po lewej stronie mijamy stację paliw i dojeżdżamy do mostku. Następnie skręcamy w prawo i jadąc drogą gruntową wzdłuż kanału Obry wyjeżdżamy obok marketu na ul. Piłsudskiego. Dalej skręcamy w przy moście na ul. Piłsudskiego w lewo i kierujemy się prosto, przejeżdżamy przez most lekkim łukiem w prawo w kierunku Rynku jadąc ul. Szczepanowskiego, skąd następuje wyjazd na Rynek, który jest ostatnim punktem  trasy rowerowej nr 3.