Opis trasy

KOPASZEWSKA DROGA KRZYŻOWA
TRASA ROWEROWA NR 4


Trasa rowerowa nr 4 o długości 7,3 km prowadzona jest Kopaszewską Drogą Krzyżową, która powstała w 1855 roku. Kapliczki drogi krzyżowej wyznaczają trasę konduktu pogrzebowego Zofii Koźmianowej, córki gen. Dezyderego Chłapowskiego, która zmarła śmiercią tragiczną w 1853 roku. Kopaszewska Droga   Krzyżowa   ma   unikatowy  charakter ze względów religijnych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych. Włączenie jej w system tras rowerowych pozwoli przybliżyć ją wielu zainteresowanym osobom.
Trasa rowerowa,  tak jak Kopaszewska Droga Krzyżowa, ma swój początek przy kaplicy – I i XIV stacja, koło pałacu w Kopaszewie.

Kopaszewo (kaplica), km 0,0

Na odcinku do pierwszej kapliczki – stacje II i XIII, przebieg trasy rowerowej pokrywa się z trasą rowerową nr 3, dalej do drugiej kapliczki – stacje III i XII, trasa rowerowa biegnie traktem Chłapowskiego wspólnie z trasą rowerową nr 1. Za drugą kapliczką trasa rowerowa prowadzi w stronę Rogaczewa Wielkiego ładną drogą gruntową obustronnie zadrzewioną. Przy końcu tej drogi znajduje się trzecia kapliczka - stacje IV i XI.
 
Rogaczewo Wielkie, km 4,1
Przez Rogaczewo Wielkie przejeżdżamy drogą asfaltową o długości 0,4 km.
Od Rogaczewa Wielkiego trasa rowerowa prowadzi początkowo drogą wiejską prostopadłą do drogi asfaltowej, dalej do mostu przez Rów Wyskoć aż do kolejnego mostka nad małym rowem. Dalej trasa rowerowa prowadzi przez łąki, aż do czwartej kapliczki – stacje V i X, przy której stoi wieża widokowa.
Droga gruntowa prowadzi od czwartej kapliczki do piątej kapliczki – stacje VI i IX i dalej do Rąbinia. Na odcinku końcowym trasa prowadzi nawierzchnią asfaltową po drodze Łuszkowo – Rąbiń.
 
Rąbiń (kościół), km 7,3
Przy kościele – stacje VI i VII - następuje koniec trasy rowerowej nr 4. Kopaszewska Droga Krzyżowa nie kończy się przy kościele, ale powraca do Kopaszewa. Oryginały stacji Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej znajdują się wewnątrz kaplicy w Kopaszewie.
W Kopaszewie zlokalizowane jest miejsce odpoczynkowe nieopodal drogi wojewódzkiej nr 308 przy skrzyżowaniu tras nr 3 i 4.