Warto obejrzeć

Trasa 4

Kopaszewo
Wieś w gminie Krzywiń wzmiankowana od 1386 r. W 1714 była własnością rodu Zakrzewskich, potem siedziba rodowa Skórzewskich. W 1844 r. zakupione przez Dezyderego Chłapowskiego - w posiadaniu Chłapowskich do 1939 r. Ostatnim właścicielem majątku był Mieczysław Chłapowski.

Warto obejrzeć:
1. Zespół pałacowy z pocz. XIX, budynki z XIX i XX w: pałac, park z aleją platanową, kaplica p.w. Najświętszej Marii Panny z 1794 r.,
2. Ochronka, obecnie przedszkole – budynek z 1910 r.,
3. Czworak nr 27 z 1926 r.,
4. Ośmiorak nr 28/29, z przełomu XIX/XX w.

Rogaczewo Wielkie

Wieś w gminie Krzywiń. Wspominana przez źródła od 1366 r. Na pocz. XV w. należała do Stanisława Żydówki i Nałęcza Dobrogosta Koleńskiego. Potem własność Skaławskich do 1650 r., Następnie rudnickich, Skaławskich, Miaskowskich i Tyszkiewiczów. Majątek z rąk Józefa Chłapowskiego kupił w 1783 r. Konstanty Koszutski i w 1784 r. sprzedał ją Ludwikowi Skórzewskiemu z Kopaszewa. W 1844 r. majątek kupił Dezydery Chłapowski. Po nim przejęli go kolejno Kazimierz i Mieczysław Chłapowscy.

Warto obejrzeć:
Obora folwarczna z 1865 r.

Rąbiń
Wieś w gminie Krzywiń wspominana w źródłach od 1316 r. W średniowieczu była własnością Rąbińskich, potem Strzeleckich, w 1698 r. Stał się własnością Krzysztofa Mielżyńskiego - właściciela Pawłowic, Robczyska i Kąkolewa. W 1804 r. Rąbiń kupił Józef Chłapowski.

Warto obejrzeć:
Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła z 1648 r.DB Error: insufficient permissions
INSERT INTO session (SES_id, SES_last_update, SES_value) VALUES ('i3no8aoh4sb5sbitqbr2g9o405', CURRENT_TIMESTAMP(0), 'eStats|a:2:{s:6:"visits";a:1:{i:133936;a:2:{s:5:"first";i:1582600936;s:4:"last";i:1582600936;}}s:7:"visitor";a:2:{s:4:"time";i:1582600936;s:2:"id";i:133936;}}')
query