Opis trasy

DROGA NAD JEZIOREM WONIESKIM
TRASA ROWEROWA NR 5


Trasa rowerowa nr 5 o dł. 18.30 km prowadzona jest wokół Zalewu Wonieskiego. Łączy się z trasami rowerowymi 1 i 6. Przez rowerzystów może być wykorzystywana w całości np. jako pętla wokół jeziora, ale również fragmentami jako trasa łącznikowa.
Za początek trasy można przyjąć dowolny, charakterystyczny punkt np. Nowy Dębiec, Wonieść lub miejsca połączeń z trasami rowerowymi 1. i 6.
W opisie jako punkt początkowy przyjęto Wonieść i kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara.
 
Wonieść, km 0,00
Odcinek trasy w kierunku północnym od miejscowości Wonieść prowadzi do skrzyżowania z drogą Gniewowo - Gryżyna i prowadzony jest drogą gruntową wzdłuż wału zbiornika.

Skrzyżowanie z trasą rowerową nr 6,  km 1,5
Od skrzyżowania z drogą Gniewowo – Gryżyna trasy rowerowe 5 i 6 prowadzą drogą asfaltową do północno-wschodniego krańca zbiornika Wonieskiego. Przed zaporą czołową zbiornika retencyjnego Wonieść od strony Gryżyny zlokalizowano miejsce odpoczynkowe.
 
Rozłączenie tras rowerowych (skrzyżowanie), km 3,3
Odcinek trasy od skrzyżowania z drogą do Gryżyny prowadzi dalej wzdłuż pn.-wsch. krańca zbiornika Wonieść, a następnie drogą gruntową na południe w stronę Nowego Dębca.

Nowy Dębiec, kąpielisko, km 7,3
Od Nowego Dębca trasa rowerowa prowadzi drogą asfaltową w stronę krzyżówki z drogą Gryżyna - Zgliniec i dalej tą drogą do Starego Dębca. Na odcinku do Starego Dębca trasa prowadzi nawierzchnią bitumiczną.
 
Stary Dębiec, km 9,3
Przejazd przez Stary Dębiec następuje drogą gruntową o dł. 2,5 km.

Zgliniec, km 11,8
Odcinek asfaltowy do Wonieścia prowadzi drogą o długości 6,5 km. Na odcinku Zgliniec - Jezierzyce trasy nr  5  i nr 1 pokrywają się. Od Jezierzyc do Wonieścia trasa prowadzona jest po nawierzchni bitumicznej.

Wonieść, km 18,3
Wjeżdżamy do Wonieścia. Zakończenie trasy rowerowej nr 5.