Warto obejrzeć

Trasa 5

Wonieść
Wieś w gminie Śmigiel wspomniana w źródłach od 1258 roku. Od tego czasu, aż do 1797 roku należała do benedyktynów z Lubinia. Po sekularyzacji dóbr zakonnych Wonieść nabył w 1799 roku tajny radca Juliusz Wilhelm Heinrich von Beyer. W 1800 roku dobra przejęła Joanna Augusta von Beyer, od której w roku 1803 kupił je Franciszek Bojanowski. W rękach rodziny Bojanowskich Wonieść był do 1864 roku, kiedy majątek kupił dr praw Ludwik Wilhelm von Wedemeyer. Rodzina Wedemeyer zamieszkiwała w Wonieściu do wybuchu II wojny światowej.

Warto obejrzeć:
1. Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, XV, XIX w,
2. Zespół pałacowy, ok. 1900 r.: pałac, park,
3. Budynki folwarczne, XIX/XX w: obora, stajnia i spichlerz.

Nowy Dębiec
Wieś w gminie Kościan, położona nad jeziorem Wonieskim, miejscowość wypoczynkowa i kąpielisko. Folwark należał do dóbr Osieka, wzmiankowany w źródłach w 1698 r.

Warto obejrzeć:
Park dworski z pocz. XX w.

Stary Dębiec
Wieś w gminie Krzywiń zwana kiedyś Troską, wspomniana w źródłach od 1774 r. Istniały wtedy dwie Troski – obecnie Stary i Nowy Dębiec. Od poł. XVIII w. wieś była związana z majątkiem Osiek. Zespół folwarczny był ulokowany nad wschodnim wybrzeżem Jeziora Jezierzyckiego.

Jezierzyce
Wieś w gminie Śmigiel wymieniana w źródłach już od 1356 roku. Pod koniec XIV w. własność Jezierzyckich, w 1512 należała do Gryżyńskich i Żychlińskich; jako dziedzictwo von Wedemeyer z Wonieścia od 1887r.

Warto obejrzeć:
Zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 1601/A z 15.01.1996: pałac i park.


DB Error: insufficient permissions
INSERT INTO session (SES_id, SES_last_update, SES_value) VALUES ('57qbieb27gkujinrrg5ju4ctg3', CURRENT_TIMESTAMP(0), 'eStats|a:2:{s:6:"visits";a:1:{i:132332;a:2:{s:5:"first";i:1568688160;s:4:"last";i:1568688160;}}s:7:"visitor";a:2:{s:4:"time";i:1568688160;s:2:"id";i:132332;}}')
query