Opis trasy

DROGA ZE STAREJ PRZYSIEKI DO GRYŻYNY
TRASA ROWEROWA NR 6


Trasa łącznikowa od stacji kolejowej Przysieka Stara do Gryżyny o dł. 13,97 km. Trasa rowerowa nr 2 łączy trasy rowerowe nr 1, 2, 3 i 5. Stacja kolejowa może stanowić początek wycieczki rowerowej, Właściwy początek trasy jest przy przejeździe kolejowym w Widziszewie, gdzie następuje połączenie z trasą nr 1.
 
Przysieka Polska (Widziszewo), przejazd kolejowy, km 0,0
Trasa rowerowa od przejazdu kolejowego do zakrętu w stronę Gniewowa prowadzona jest drogą asfaltową o niedużym natężeniu ruchu samochodowego.

Stara Przysieka, km 1,0
W Starej Przysiece trasa rowerowa prowadzi drogą wiejską w stronę dworu i przy założeniu dworsko-parkowym skręca w lewo, aby ponownie dojść do drogi asfaltowej prowadzącej do Gryżyny. Rowerzyści nie zamierzający przejeżdżać obok pałacu mogą jechać stale drogą asfaltową. Stara Przysieka w latach 1278 – 1797 była własnością klasztoru cystersów w Przemęcie. Późnobarokowy dwór został wzniesiony przez opatów przemęckich, prawdopodobnie jako ich rezydencja. Stara Przysieka może więc być włączona do trasy polskiego szlaku cysterskiego, który jest tworzony jako odcinek europejskiego szlaku turystycznego „drogami cystersów”. Wyjeżdżamy ze Starej Przysieki i kierujemy się w stronę Gniewowa. Od skrzyżowania za Gniewowem do pn. – wsch. krańca zbiornika Wonieść w kierunku Gryżyny trasa rowerowa nr 6 pokrywa się z trasą nr 5. Przed zaporą czołową zbiornika retencyjnego Wonieść od strony Gryżyny można zatrzymać się w miejscu odpoczynkowym.
 
Połączenie z trasą rowerową nr 5, km 5,6
Rozłączenie z trasą rowerową nr 5 następuje  przy km 7,4 trasy rowerowej nr 6. Dalej skręcamy w prawo w stronę ruin kościoła pw. św. Marcina.
 
Okolice Gryżyny - ruiny kościoła św. Marcina, km 8,0
Trasa rowerowa prowadzi drogą gruntową w stronę ruin kościoła pw. św. Marcina. Teren wokół kościoła może być miejscem odpoczynku i refleksji.
 
Skrzyżowanie dróg polnych, km 9,0
Za kościołem na skrzyżowaniu dróg polnych skręcamy w lewo i jedziemy w kierunku wsi Gryżyna.
 
Gryżyna, km 10,0
W Gryżynie następuje  połączenie z trasami rowerowymi nr 2 i 3. Z Gryżyny trasa w kierunku Nowego Dębca prowadzi po nowej ścieżce rowerowej wzdłuż drogi powiatowej.
 
Nowy Dębiec, km 13,97
Wjeżdżamy do Nowego Dębca. Koniec trasy rowerowej nr 6.