Warto obejrzeć

Trasa 6

Przysieka Polska
Wieś w gminie Kościan, wymieniana w źródłach od 1356 r. W XV w. należała do Jaszkowskich, potem do Kluczewskich. W 1591 r. wieś kupił od Stanisława Osowskiego, Jan Ostoja z Błociszewa Gajewski. Do 1945 r. majątek pozostawał w rękach kolejnych właścicieli Czacza. Zachowały się dawne domy pracowników folwarcznych przy ul. Głównej.

Widziszewo
Wieś w gminie Kościan wymieniana w źródłach od 1356 r. kiedy stanowiła własność komandorii Kościańskiej Kawalerów św. Jana Jerozolimskiego, a potem proboszczów kościańskich. W XVII w. majątek był dzierżawiony przez chłopów z Nacławia. W XVIII w. folwarki proboszczów dzierżawiła szlachta, natomiast w 1796 r. folwark stał się własnością rządu Prus. W końcu XIX w. Widziszewo należało do właścicieli Przysieki Starej. Przy głównej drodze zachowały się budynki folwarczne.

Stara Przysieka Druga
Wieś w gminie Śmigiel o której mowa od 1278 r. Do 1797 r. Była własnością klasztoru cystersów z Przemętu. Po konfiskacie dóbr przez Prusy,  majątek został nadany generałowi von Zastrow. Niedługo potem posiadłość nabyli Potworowscy z Sienna właściciele Kobylnik. W 1882 r. Majątek należał do Kurnatowskich. W 1891 r. Zygmunt Kurnatowski objął posiadłość po studiach prawniczych w Krakowie i Bonn. Otrzymał także tytuł szambelana od cesarza Niemiec Wilhelma II i hrabiego rzymskiego od papieża Leona XIII. W 1936 r. dobra przejął Adam Kurnatowski.

Warto obejrzeć:
Zespół pałacowy, XVIII-XIX w.: pałac, pawilon wjazdowy, oficyna, kaplica dworska, folwark, spichlerz, źrebięciarnia, chlewnia, stajnia, wolarnia i obora, park i dom ogrodnika, obecnie dom nr 30.

Gniewowo
Wieś w gminie Kościan znana od 1238 r. Początkowo własność szlachecka, potem należała do benedyktynów z Lubinia. Nie udało się ustalić właściciela po sekularyzacji dóbr zakonnych. W 1862 r. Gniewowo należało do Witolda Skarżyńskiego, który posiadał Chełkowo i Karmin. Wkrótce potem Gniewowo znalazło się wśród dóbr Wonieścia. Od końca XIX w. aż do 1945 roku należało do kolejnych właścicieli Wonieścia – Rodziny Wedemeyer.

Gryżyna
Wieś w gminie Kościan. W latach 1296 - 1512 własność Borków, znanych potem jako Gryżyńscy. W następnych latach: Gostyńscy, Staręścy, Gołutowscy, Mąkowscy. W latach 1713-1786 - Zakrzewscy, a w latach 1786 - 93 - Wierusz Kowalscy. W latach 1835 -1939 wieś należy do Lossowów.

Warto obejrzeć:
1. Ruiny kościoła p.w. św. Marcina z XIII w.,
2. Zespół dworski, XVIII: dwór i park z terenem przy nowym kościele,
3. Zespół folwarczny z 2 poł. XIX w, stodoła, szachulcowa, kurnik, spichlerz, 2 obory, 2 stajnie, oficyna, ob. garaż, kostnica z XVIII w., gorzelnia.

Nowy Dębiec
Wieś w gminie Kościan, położona nad jeziorem Wonieskim, miejscowość wypoczynkowa i kąpielisko. Folwark należał do dóbr Osieka, wzmiankowany w źródłach w 1698 r.

Warto obejrzeć:
Park dworski z pocz. XX w.