Opis trasy

DROGA ZACHODNIA
TRASA ROWEROWA NR 7


Trasa rowerowa nr 7 o dł. 52,75 km przechodzi przez tereny znajdujące się w zachodniej części powiatu kościańskiego. Punktem początkowym trasy jest Śmigiel, a końcowym – Czempiń.
 
Śmigiel (skrzyżowanie z trasą rowerową nr 1), km 0,0
Przy skrzyżowaniu ulic Dudycza, Ogrodowej i Południowej od trasy rowerowej nr 1 odchodzi trasa rowerowa nr 7, która prowadzi w stronę Podśmigla drogą gruntową o długości 3,0 km. Rower prowadzimy ul. Ogrodową w kierunku stacji paliw, a następnie za skrzyżowaniem z ul. Dudycza, jedziemy ul. Południową prosto w kierunku Podśmigla. Ul. Ogrodowa jest ulicą jednokierunkową. Zaleca się jazdę Śmigielską Trasą Rowerową przez centrum miasta w kierunku ul. Południowej prowadzącej do Podśmigla.
 
Podśmigiel, km 3,0
Od Podśmigla do Bronikowa prowadzi droga bitumiczna o małym natężeniu ruchu samochodowego.
 
Bronikowo, km 5,5
Od Bronikowa do Morownicy prowadzi droga bitumiczna o małym natężeniu ruchu samochodowego.
 
Morownica, km 7,5
Wyjazd z Morowicy następuje drogą bitumiczną, długości 300 m. Dalej jedziemy prosto drogą gruntową o długości 2,3 km w kierunku Poladowa.
 
Poladowo, km 10,0
Od Poladowa do Żegrowa prowadzi droga gruntowa. Przed Żegrowem można się zatrzymać w miejscu odpoczynkowym.
 
Żegrowo, km 12,2
W Żegrowie trasa prowadzi po drodze  bitumicznej o małym natężeniu ruchu samochodowego.
 
Żegrówko (krzyżówka), km 14,2
Dojeżdżamy do Żegrówka. Droga na wprost prowadzi do Bielaw, my skręcamy w prawo,  jadąc do Karśnic. Prowadzi nas droga bitumiczna o małym natężeniu ruchu samochodowego.
 
Karśnice, km 16,4
W Karśnicach droga gruntowa kieruje nas w stronę Księginek. Dalej jedziemy w stronę Brońska.
 
Brońsko, km 19,7
W Brońsku następuje połączenie z trasą rowerową nr 9. Trasa rowerowa prowadzi nową drogą bitumiczną o małym natężeniu ruchu samochodowego, a za Południowym Kanałem Obry skręca w prawo na drogę leśną w stronę osady Prętkowice.
 
Krzyżówka „Prętkowice”, km 21,6
Przez Prętkowice prowadzi droga gruntowa leśna. Dalej jedziemy wzdłuż Południowego Kanału Obry. Można tam zjechać do  miejsca odpoczynkowego zlokalizowanego przy skrzyżowaniu z drogą do Kotusza. Od mostu nad kanałem przy skrzyżowaniu trasy z drogą Kotusz  - Krzan  jedziemy w kierunku Środkowego Kanału Obry.
Od mostu na kanale trasa rowerowa prowadzi początkowo drogą gruntową, wzdłuż lasu, w dalszym odcinku nad Środkowym Kanałem Obry za przepompownią o nazwie „Sepno” kieruje nas nad Południowy Kanał Obry.
 
Kokorzyn, km 27,0
Droga gruntowa prowadzi przez nadobrzańskie łąki między Środkowym a Południowym Kanałem Obry. Wzdłuż Środkowego kanału Obry trasa przebiega drogą umocnioną kruszywem łamanym. Trasa rowerowa prowadzi w stronę Szczodrowa drogami gruntowymi. Przy skrzyżowaniu dróg w stronę Szczodrowa i Kokorzyna  jedziemy w kierunku do Szczodrowa.
 
Szczodrowo, km 32,5
Ze Szczodrowa do Kiełczewa prowadzą drogi gruntowe.

Kiełczewo, most nad Kościańskim Kanałem Obry, km 35,5
Dojeżdżamy do Kiełczewa. Nieopodal ul. Polnej za kanałem w stronę Szczodrowa przy polnej drodze można zatrzymać się w miejscu odpoczynkowym.
Wzdłuż kanału jedziemy drogą piaszczystą, potem skręcamy w prawo w las do Bonikowa. Za odcinkiem gruntowym, trasa rowerowa prowadzi drogą o nawierzchni asfaltowej, leżącą po zachodniej stronie torów kolejowych i dalej po przekroczeniu torów kolejowych, drogą asfaltową w stronę kościoła w Bonikowie. Budynek dworcowy nieczynnej stacji kolejowej w Bonikowie jest ciekawą atrakcją turystyczną w pobliżu przyległej drogi nr 308.
 
Bonikowo (kościół), km 38,8
W Bonikowie trasa nie jest obciążona dużym ruchem samochodowym. W odległości 1 km za Bonikowem skręca w lewo i wiedzie w stronę osady Tamborowo po drodze gruntowej  leśnej. W pobliżu tej osady wykonano leśne miejsce odpoczynkowe przy skrzyżowaniu, na wzniesieniu w kierunku Mikoszek. Droga leśna kieruje się ponownie w stronę szosy Bonikowo - Mikoszki. Od skrzyżowania Bonikowo - Mikoszki do miejscowości Mikoszki trasa nr 7 prowadzi po drodze o nawierzchni bitumicznej.
 
Mikoszki, km 43,8
Trasa rowerowa od skrzyżowania Bonikowo - Mikoszki do miejscowości Mikoszki prowadzi po drodze o nawierzchni bitumicznej w kierunku Jarogniewic.
 
Jarogniewice, km 47,0
W Jarogniewicach zaleca się uważne  przejście przez niebezpieczną i ruchliwą drogę krajową nr 5.  Tutaj znajduje się ciekawy zespół pałacowo - parkowy, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej. Droga Jarogniewice - Piotrkowice ma dobrą nawierzchnię asfaltową i nie jest obciążona dużym ruchem samochodowym.
 
Piotrkowice, km 50,5
Od skrzyżowania z drogą  nr 311 w Piotrkowicach do Czempinia ruch rowerowy poprowadzono ciągiem pieszo-rowerowym.
 
Czempiń, km 52,75
Koniec trasy rowerowej nr 7 w Czempiniu ma miejsce przy skrzyżowaniu z trasą rowerową nr 1 w rejonie przejazdu kolejowego przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej i 24 Stycznia.