Opis trasy

DROGA DO CZACZA
TRASA ROWEROWA NR 8


Trasa rowerowa nr 8 o dł. 8,10 km ma charakter łącznikowy między trasami rowerowymi nr 1 i nr 9. Nazwa tej trasy została przyjęta od głównej, leżącej przy niej miejscowości Czacz, która ze względu na zachowane zabytki i stanowi dużą atrakcję turystyczną.
Punktami początkowymi i końcowymi trasy rowerowej są: Przysieka Polska i Stary Białcz.
 
Przysieka Polska, km 0,0
Trasa rowerowa rozpoczyna się w Przysiece Polskiej przy starym krzyżu na  skrzyżowaniu dróg Czacz - Bruszczewo. Droga do Czacza posiada nawierzchnię asfaltową i obciążona jest stosunkowo małym ruchem samochodowym. Długość drogi asfaltowej wynosi 3,8 km.
 
Czacz (skrzyżowanie z drogą nr 5), km 3,8

Przy przekraczaniu drogi nr 5 rowerzyści powinni skorzystać z przejścia dla pieszych.  Droga z Czacza do Starego Białcza ma nawierzchnię gruntową.
 
Stary Białcz, km 8,1
W Starym Białczu następuje połączenie z trasą rowerową nr 9, koniec trasy rowerowej nr 8.


DB Error: insufficient permissions
INSERT INTO session (SES_id, SES_last_update, SES_value) VALUES ('aa3ihrcev6uj4gq7506t10bi01', CURRENT_TIMESTAMP(0), 'eStats|a:2:{s:6:"visits";a:1:{i:133936;a:2:{s:5:"first";i:1582599326;s:4:"last";i:1582599326;}}s:7:"visitor";a:2:{s:4:"time";i:1582599326;s:2:"id";i:133936;}}')
query