Warto obejrzeć

Trasa 8

Przysieka Polska
Wieś w gminie Kościan, wymieniana w źródłach od 1356 r. W XV w. należała do Jaszkowskich, potem do Kluczewskich. W 1591 r. wieś kupił od Stanisława Osowskiego, Jan Ostoja z Błociszewa Gajewski. Do 1945 r. majątek pozostawał w rękach kolejnych właścicieli Czacza. Zachowały się dawne domy pracowników folwarcznych przy ul. Głównej.

Czacz
Wieś w gminie Śmigiel, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 5 Poznań - Wrocław, na lewym brzegu rzeki Samica Kościańska. Pierwszy raz wspomniana w 1301r. jako własność rodu Szaszorów, potem Ramszów - Opolskich. Od wieku XV znalazła się w posiadaniu Czackich herbu Świnka, a od 1603 w rękach Gajewskich herbu Ostoja. W latach 1775 - 1830 właścicielami Czacza byli Szołdrscy, a po nich, od 1838 aż do 1939 r. Żółtowscy herbu Ogończyk.

Warto obejrzeć:
1. Założenie ruralistyczne i zespół budowlany wsi,
2. Kościół parafialny. p.w. św. Michała Archanioła z XIV w. przebudowany w 1653 r.,
3. Plebania z 1818 r.,
4. Karczma z pocz. XIX w.,
5. Zespół pałacowy, XIX w., 1910 r., pałac, park i 2 oficyny,
6. Zespół folwarczny, XIX/XX w.: rządcówka, spichlerz, magazyn i kuźnia, gorzelnia, wozownia i źrebięciarnia.

Stary Białcz
Wieś w gminie Śmigiel, do końca XVI w. zwana Białe Jezioro. Wspomniana po raz pierwszy w 1311 r.

Warto obejrzeć:
1. Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych z 1696 r. i XIX w.,
2. Plebania, 2 poł. XVIII w.,
3. Zespół folwarczny, 2 poł. XIX, XX w.: rządcówka, obora ze spichrzem, spichrz, stodoła, park dworski – relikty,
4. Domy nr 4 (dawniej 31), i nr 13 z poł. XIX w.DB Error: insufficient permissions
INSERT INTO session (SES_id, SES_last_update, SES_value) VALUES ('n38u3puekm69ulo9p8c3btvss6', CURRENT_TIMESTAMP(0), 'eStats|a:2:{s:6:"visits";a:1:{i:133936;a:2:{s:5:"first";i:1582601876;s:4:"last";i:1582601876;}}s:7:"visitor";a:2:{s:4:"time";i:1582601876;s:2:"id";i:133936;}}')
query