Opis trasy

DROGA Z KOŚCIANA DO BROŃSKA
TRASA ROWEROWA NR 9


Trasa rowerowa nr 9 jest trasą łącznikową między Kościanem a dochodzącą do Starego Białcza trasą rowerową nr 8 i przechodzącą przez Brońsko trasą rowerową nr 7. Trasa rowerowa nr 9 prowadzi między innymi do Kobylnik.
 
Kościan, km 0,0
Punktem początkowym trasy jest pl. Żołnierza Polskiego w Kościanie, gdzie rozchodzą się trasy rowerowe nr 1 i nr 9.
Trasa rowerowa prowadzi z Kościana ulicą Ks. J. Surzyńskiego i Wielichowską przez Sierakowo do wsi Pelikan. Na ul. Ks. J. Surzyńskiego trasa rowerowa prowadzona jest nowymi drogami rowerowymi, wykonanymi po obu stronach jezdni.
Trudnym miejscem jest przekroczenie drogi nr 5. Rowerzyści powinni skorzystać przy jej przekraczaniu z przejścia dla pieszych. Przez wieś Pelikan prowadzą ulice o nawierzchni bitumicznej. Jedziemy ciągiem pieszo - rowerowym z kostki betonowej o długości 3,0 km. Przy rozwidleniu dróg w Pelikanie, przy kapliczce, nie skręcamy w prawo do Kokorzyna, tylko jedziemy prosto, następnie skręcamy w lewo w aleję lipową , która doprowadza nas do Kobylnik.
 
Kobylniki, km 5,0
Przejeżdżamy przez wieś drogą bitumiczną o długości 0,8 km. Przy zakręcie w okolicach szkoły można zatrzymać się w miejscu odpoczynkowym.
 
Stary Białcz, km 9,6
W Starym Białczu trasa rowerowa nr 9 łączy się z trasą rowerową nr 8.
Od Starego Białcza do Brońska trasa rowerowa prowadzi początkowo drogą asfaltową o długości 1,0km, której przedłużeniem jest droga gruntowa a następnie z płyt betonowych o długości 1,4km.
 
Brońsko, km 12,0

W Brońsku kończy się trasa rowerowa nr 9 i łączy się z trasą rowerową nr 7.